1. Pradžia
  2. /
  3. Nuolatinė priežiūra
  4. /
  5. Kauno MBA įrengimų elektros ir automatikos valdymo sistemų aptarnavimą vykdys „Axioma servisas“

Kauno MBA įrengimų elektros ir automatikos valdymo sistemų aptarnavimą vykdys „Axioma servisas“

„Axioma servisas“, teikiantis daugiausiai serviso paslaugų pramonės įmonėms, sudarė naują sutartį su atliekų surinkimą, apdorojimą, perdirbimą ir šalinimą vykdančia viešąja įstaiga Kauno regiono atliekų tvarkymo centru.

Sutartyje numatyta 12 mėnesių (su galimybe pratęsti ją 2 kartus po 12 mėn.) vykdyti įstaigai priklausančių Kauno mechaninio biologinio atliekų apdorojimo (MBA) įrenginių automatizuotų valdymo sistemų aptarnavimą, apimantį valdymo skydų, SCADA sistemos  komponentų ir kitų elektros-automatikos įrenginių planinę-profilaktinę priežiūrą bei remonto darbus esant poreikiui.

„Džiaugiamės, kad užsitarnavome kliento pasitikėjimą teikdami mechaninius įrangos remonto darbus bei pasirašėme elektros-automatikos įrenginių aptarnavimo sutartį. Tikimės, kad tai bus ilgo ir sėkmingo bendradarbiavimo pradžia“,- pasakoja Vilniaus serviso padalinio vadovas Tomas Gerdauskas.

2021 metų pabaigoje Kauno regiono atliekų tvarkymo centras ir „Axioma servisas“ pasirašė mechanikos įrenginių priežiūros aptarnavimo sutartį. Pagal ją yra teikiami avariniai bei planiniai remonto darbai Kauno MBA ir Zabieliškio MAR gamyklose. Atliekamos transporterių, balistinių, būgninių, magnetinių, optinių separatorių priežiūros ir remonto darbai.

2016 m. atidarytoje Kauno MBA yra apdorojamos mišrios komunalinės atliekos iš Jonavos, Kaišiadorių, Raseinių ir Kauno miesto bei rajono. Atliekos yra tvarkomos mechaninio atskyrimo ir rūšiavimo įrenginiuose – atskirtos antrinės žaliavos nukreipiamos perdirbimui ar kitokiam panaudojimui (pavyzdžiui, energijai gauti), o biologiškai skaidžios atliekos kompostuojamos.