UAB „Axioma servisas“ nuo 2019 m. vasario 1 d. iki 2021 m. lapkričio 30 d. vykdė projektą „Analitinio prognozavimo asistento kūrimas“. Projekto metu buvo sukurtas analitinio prognozavimo asistentas „Axioma Flexi“, kuris dirbtinio intelekto pagalba analizuoja miesto objektų elgesio kitimą ir pagal tai teikia pasiūlymus, kaip efektyviai valdyti miesto energetinius išteklius. Sėkmingai įgyvendintas projektas turi teigiamą poveikį tolimesnei „Axioma servisas“ plėtrai, įmonės klientams, visam šalies ekonomikos vystymuisi.

Šio projekto vertė beveik 1 mln. eurų. Projektas buvo dalinai finansuotas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos respublikos biudžeto lėšomis pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K-04 „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“.

DAUGIAU APIE IOT PLATFORMĄ „FLEXI“