1. Pradžia
  2. /
  3. Projektai
  4. /
  5. Plečiama LOJ monitoringo sistema įmonėje AB „Klaipėdos nafta“

Plečiama LOJ monitoringo sistema įmonėje AB „Klaipėdos nafta“

„Axioma servisas“ ir toliau sėkmingai vykdo projektus valstybės valdomoje įmonėje „Klaipėdos nafta“ – vasaros pradžioje čia buvo pradėta plėsti jau seniau įrengta LOJ (lakių organinių junginių) monitoringo sistema.

LOJ yra vieni iš pagrindinių atmosferos taršos šaltinių, todėl jų kiekio stebėjimas naftos, chemijos ir dujų įmonių teritorijose siekiant išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai bei žmonėms yra būtinybė.

Šiuo metu AB „Klaipėdos nafta“ naudojamą aplinkosauginę sistemą sudaro trys LOJ fiksavimo jutikliai, įrengti šalia esamų įmonės estakadų.  Jais LOJ koncentracija aplinkos ore matuojama kas 1 minutę. Išplėtus sistemą tokių sensorių skaičius išaugs iki dešimties ir tyrimai bus atliekami visame perimetre.

Vienas didžiausių šios sistemos privalumų – automatinis duomenų iš jutiklių surinkimas ir perdavimas į SCADA sistemą, kuri juos priima ir atvaizduoja. Tai leidžia operatoriams stebėti oro būklę be papildomų pastangų.

„Axioma servisas“ stacionarius LOJ detektorius integruos į jau esamą monitoringo sistemą: bus pristatyta ir sumontuota reikalinga įranga, surinkti skydai, atlikti automatikos projektavimo, programavimo ir derinimo darbai. Projektą numatoma pabaigti iki rugsėjo vidurio.

Remiantis LOJ tyrimų aplinkos ore rezultatais, aplinkos ore „Klaipėdos nafta“ teritorijoje nė karto neviršyta teisės aktais nustatyta pusės valandos LOJ ribinė vertė (5 mg/m3).